• trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • tuyển dụng nhân tài

  vị trí của bạn:Kết quả bóng đá trực tiếp,Thống kê giải bóng đá quốc tế > tuyển dụng nhân tài > Xây dựng Công đoàn Viên chức tỉnh vững mạnh

  Xây dựng Công đoàn Viên chức tỉnh vững mạnh

  ngày phát hành:2023-09-15 11:46    Số lần nhấp:61

  - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn được khẳng định, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVC-LĐ. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Tuyên Quang đã phỏng vấn Chủ tịch CĐVC tỉnh Tuyên Quang Võ Công Thành về những kết quả nổi bật của CĐVC tỉnh trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới.

  Phóng viên: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ qua Công đoàn Viên chức tỉnh đã ghi dấu với rất nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của Công đoàn, xin đồng chí cho biết những dấu ấn nổi bật đó?

  Đồng chí Võ Công Thành.

  Đồng chí Võ Công Thành: Nhiệm 2018 - 2023, đoàn viên, CNVC-LĐ Công đoàn Viên chức tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao như: giới thiệu cho Đảng kết nạp được 567 đảng viên mới, vượt 41% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn”  918 triệu đồng, vượt 129,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

  Hoạt động công đoàn đã bám sát các chương trình, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới; nội dung, hình thức, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng; công tác xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường sâu sát cơ sở, trọng tâm, trọng điểm.

  Nổi bật nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVC-LĐ được quan tâm kịp thời, thiết thực, hiệu quả: 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đoàn viên, CNVC-LĐ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc; 58/58 CĐCS hưởng ứng trồng, trang trí trên 260 cây xanh tại văn phòng, nơi làm việc. Hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp luật được duy trì thường xuyên, dưới nhiều hình thức.

  Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” vượt chỉ tiêu do Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh phân bổ; xét, đề nghị hỗ trợ cho 4 gia đình đoàn viên làm nhà mới và 1 gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn với số tiền là 203 triệu đồng; thăm và tặng quà 31 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, với 95,5 triệu đồng. Phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đoàn viên khám sức khỏe định kỳ cho hơn 2.500 đoàn viên với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

  Các CĐCS đã hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên bị mắc Covid-19 phải cách ly, điều trị bệnh với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, nổi bật là: Vận động cán bộ đoàn viên ủng hộ các quỹ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Bảo trợ trẻ em”, “Quỹ khuyến học” với trên 20 tỷ đồng. Qua đó,tuyển dụng nhân tài đã góp phần khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

  Cùng với đó, cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ của CĐVC tỉnh đã nỗ lực vươn lên, luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua của công đoàn. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã phối hợp thực hiện được 96 công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với trị giá trên 1 tỷ đồng. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ủng hộ trên 5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác; tiếp tục khẳng định vị thế, trách nhiệm, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

  LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh trao kinh phí hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

  Phóng viên: Những bài học kinh nghiệm gì để có thể đạt được kết quả này, thưa đồng chí?

  Đồng chí Võ Công Thành: Bài học kinh nghiệm của Công đoàn Viên chức trong nhiệm kỳ đó là: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và công đoàn cấp trên; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác công đoàn gắn với tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bám sát các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy, công đoàn cấp trên, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, sát thực tế; hướng mọi hoạt động về cơ sở. Đặc biệt, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, tính tiên phong gương mẫu, năng động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công đoàn, của đoàn viên; tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

  Phóng viên: Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo đồng chí, CĐVC tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì?

  Đồng chí Võ Công Thành: Với chủ đề Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, CĐVC tỉnh sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở; lấy chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVC-LĐ là mục tiêu hoạt động. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVC-LĐ. Cụ thể, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!